Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie

PROGRAM " Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych"

Informacje ogólne dla klienta

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Realizatorzy projektu:

Projekt realizują:

  • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej – lider,

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,

  • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi – partnerzy.
     

Realizatorzy zapraszają do udziału w projekcie!

Co można zrobić?

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zostawić swoją opinię na temat włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne.

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem strony internetowej: http://wlaczeniespoleczne.pl/

Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje na temat projektu oraz aktualnych działań.

Więcej o projekcie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/informacje-o-projekcie/

 

Wszystkie informacje dotyczące programu (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady) oraz formularze i załączniki na temat realizacji programu są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie informuje, że w 2022 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany w platformie ePUAP.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym, znajdują się na portalu SOW.

a także:

na  Portalu Profilu Zaufanego,

na Portalu OBYWATEL.GOV.PL

na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji
 

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 marca 2022 roku.

Obszary i zadania realizowane w 2022 roku

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą