Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Utworzono dnia 30.03.2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę podręczników i pomocy do nauki języka angielskiego na potrzeby projektu „Przystań dla rodzin" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 — Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Utworzono dnia 15.03.2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na potrzeby projektu „Przystań dla rodzin" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 — Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Utworzono dnia 15.03.2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę pendrive na potrzeby projektu „Przystań dla rodzin" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 — Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Utworzono dnia 15.03.2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę artykułów papierniczych, piśmienniczych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu „Przystań dla rodzin" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 — Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Nabór wniosków do programu ,,Aktywny Samorząd”

Utworzono dnia 13.03.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Powiat Kielecki realizuje w 2023 roku pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

czytaj dalej na temat: Nabór wniosków do programu ,,Aktywny Samorząd”

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Utworzono dnia 13.03.2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć dodatkowych na potrzeby projektu „Przystań dla rodzin" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Utworzono dnia 13.03.2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na uszycie i dostawę strojów tanecznych i teatralnych dla dzieci w wieku 7-16 lat na potrzeby projektu „Przystań dla rodzin" realizowanego w...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Utworzono dnia 27.02.2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na Prowadzenie usług specjalistycznego wsparcia (konsultacji, wsparcia) w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Mniowie na potrzeby projektu „Przystań dla...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Utworzono dnia 27.02.2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę 2 kuchenek gazowych z piekarnikiem elektrycznym i 2 zmywarek do świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na potrzeby projektu „Przystań dla...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 będą realizowane w Gminie Mniów

Utworzono dnia 22.02.2023

W dniu 21 lutego 2023 r. Gmina Mniów otrzymała dofinansowanie w ramach dwóch programów rządowych finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowych programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na łączną kwotę...

czytaj dalej na temat: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 będą realizowane w Gminie Mniów

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

Utworzono dnia 20.02.2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie prac remontowo-malarskich świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych w Stachurze i Wólce Kłuckiej na potrzeby projektu „Przystań dla...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

SKIEROWANIA NA ŻYWNOŚĆ

Utworzono dnia 23.01.2023

Szanowni Państwo! Informujemy, że od 23.01.2023 roku wydajemy skierowania na artykuły żywnościowe finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ( POPŻ).

czytaj dalej na temat: SKIEROWANIA NA ŻYWNOŚĆ

Życzenia Świąteczne

Utworzono dnia 23.12.2022

Jak dokonać wpłaty za zakup węgla preferencyjnego ?

Utworzono dnia 07.12.2022

przelewem na rachunek bankowy:

Gmina Mniów
Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Mniów

39 8493 0004 0030 0506 0134 0085

Tytuł przelewu:

Imię i nazwisko, adres (osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego), Zakup węgla (kostka/groszek) w ilości ……....... (ilość w tonach)

czytaj dalej na temat: Jak dokonać wpłaty za zakup węgla preferencyjnego ?

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 237

W poprzednim tygodniu: 257

W tym miesiącu: 20

W poprzednim miesiącu: 1032

Wszystkich: 41262