Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie

KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest realizowana w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych, skierowanego do rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci, w wieku do 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku żcia - jeżeli dziecko kontynuje nauke szkolną. 
Do programu mogą przystąpić także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Przyznanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, każdemu członkowi rodziny, niezależne od dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać 
z różnego rodzaju zniżek i uprawnień na terenie całego kraju. Od 1.01.2017r. realizacja programu dla rodzin wielodzietnych regulowana jest ustawą o Karcie Dużej Rodziny.

AKTUALNOŚCI:

Zmiany w Karcie dużej Rodziny od 01 stycznia 2019r.

Utworzono dnia 02.01.2019

Od 1 stycznia 2019r. z Karty Dużej Rodziny będą mogły korzystać rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Wiek nie będzie mieć znaczenia. We wniosku należy będzie wypisać dane swoich dzieci w celu weryfikacji w systemie PESEL. Pamiętać należy,  że  aby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni - w stosunku do co najmniej trojga dzieci- władzy rodzicielskiej ani ograniczenia we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

czytaj dalej na temat: Zmiany w Karcie dużej Rodziny od 01 stycznia 2019r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą