Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu pn. „Przystań dla rodzin”

Utworzono dnia 31.08.2023
       

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie informuje, że prowadzony jest ciągły nabór do świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych w Stachurze, Wólce Kłuckiej oraz w Mniowie.

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu pn. „Przystań dla rodzin”

 1. Niniejsza procedura określa zasady weryfikowania i monitorowania efektów projektu pn. „Przystań dla rodzin” realizowanego przez Gminę Mniów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
  w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
  w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0138/19-00.
 2. W ramach trwałości Gmina Mniów jako Beneficjent oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie jako Realizator projektu zadeklarowali we wniosku
  o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie zachowanie trwałości rozumianej jako instytucjonalną gotowość do świadczenia usług poprzez utrzymanie utworzonych miejsc w ramach projektu miejsc w liczbie odpowiadającej faktycznemu
  i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi co najmniej przez okres 39 miesięcy. Koszty związane z utrzymaniem miejsc pokrywane będą z budżetu Gminy Mniów.
 3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu przez okres równoważny z okresem realizacji projektu wynosi 63, w tym utworzonych 35.
 4. Trwałość w stosunku do zakupionych środków trwałych oraz cross-financingu wyniesie co najmniej 5 lat.
 5. W celu zbadania faktycznego zapotrzebowania na miejscach w trzech świetlicach środowiskowo – terapeutycznych w Gminie Mniów publikuje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie. Udostępniamy informację o liczbie utworzonych w ramach miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu oraz formularze zgłoszeniowe w okresie trwałości projektu badając faktyczne zapotrzebowanie na kontynuacje działań przewidzianych w projekcie.
 6. Osoby zainteresowane udziałem dziecka w zajęciach świetlicowych powinny wypełnić „Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu” i złożyć go:
  1) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie  - ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, w godzinach pracy Ośrodka 7:30 – 15:30,
  2) pocztą na adres w/w instytucji,
  3) lub w formie czytelnego skanu na adres e-mailowy: sekretariat@gopsmniow.pl
 7. Rodzic / Opiekun prawny dziecka uczestniczącego w zajęciach świetlicowych
  w przypadku zainteresowania będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów: psychologa, prawnika, pracownika socjalnego.
 8. W przypadku zgłoszenia się chętnych Gmina Mniów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie uruchomi daną świetlicę w zakresie danego zapotrzebowania.
 9. Ze świetlicy mogą skorzystać osoby kwalifikujące się do wsparcia w ramach projektu:
  1) zagrożenie wykluczeniem z powodu występowania przynajmniej jednej przesłanki  z art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
  2) dziecko w wieku 7 – 16 lat
  3) Osoby nie spełniające w/w kryteriów dostępu nie kwalifikują się do wsparcia w ramach trwałości projektu.
 10. Proces rekrutacji osób chętnych do skorzystania ze świetlicy prowadzony jest
  w sposób ciągły do momentu wyczerpania się miejsc w świetlicy.
   

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 215

W poprzednim tygodniu: 226

W tym miesiącu: 286

W poprzednim miesiącu: 932

Wszystkich: 48530