Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 będą realizowane w Gminie Mniów

Utworzono dnia 22.02.2023

W dniu 21 lutego 2023 r. Gmina Mniów otrzymała dofinansowanie w ramach dwóch programów rządowych finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowych programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na łączną kwotę 1 165 667,52 zł.

Program Rządowy Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 jest to program adresowany do członków rodzin, opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozyskane środki wynoszą 192 000,00 zł.

Program Rządowy Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 adresowany jest do dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W ramach Programy osoby te otrzymają wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pozyskane środki wynoszą 973 667,52  zł.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 88

W poprzednim tygodniu: 253

W tym miesiącu: 1

W poprzednim miesiącu: 861

Wszystkich: 42984